Şartlar & Koşullar

Son güncelleme: 20 Mayıs, 2017

1. Hizmet Akdi

İşbu Kullanım Hükümleri (“Hükümler”), bir birey olan tarafınızca dünyanın herhangi bir ülkesinde olsanız dahi şirketimizin Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi, No:2/6  34394  Şişli / İstanbul adresinde merkez ofisi bulunan ve Türkiye 'de kurulmuş, İstanbul Ticaret Odası'na 883932 numarasıyla kayıtlı özel limited şirket olan aTaksi Teknoloji Hizmetleri ve İşletmecilik Limited Şirketi (“aTaksi”) tarafından mevcut kılınan uygulamaların, internet sayfalarının, içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin (“Hizmetler”) erişimini ve kullanımını şartlarını ve koşullarını belirler.

LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞMEDEN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Tarafınızca Hizmetlerin erişimi ve kullanımı, siz ve aTaksi arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Hükümleri kabul ettiğinizi varsayar. İşbu Hükümleri kabul etmiyorsanız Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız. İşbu Hükümler sizinle yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların açıkça önüne geçer. aTaksi herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple işbu Hükümleri ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir, teklifleri durdurabilir ya da Hizmetlere erişimi reddedebilir.

Bazı Hizmetlere, belirli bir etkinlik, eylem veya tanıtım için politikalar gibi ek hükümler koşulabilir. Bu tür ek hükümler, geçerli Hizmetlerle bağlantılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Ek hükümler, geçerli Hizmetlerin kullanım amaçları doğrultusunda Hükümlere ek olarak ve onların bir parçası olarak görülecektir. Ek hükümler, ilgili Hizmetlerle bağlantılı bir anlaşmazlık durumunda işbu Hükümlerin önüne geçer.

aTaksi zaman zaman Hizmetlerle ilgili Hükümleri değiştirebilir. Değişiklikler, aTaksi'nin bu tür güncellenmiş Hükümleri veya geçerli Hizmetlerle ilgili değiştirilmiş politikaları ya da ek hükümleri bildirmesi üzerine yürürlüğe girer. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş Hükümlerle bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Geçerli Hizmetlerle ilgili kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı aTaksi 'in https://www.a-taksi.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikasında belirtildiği şekildedir. aTaksi sizi ve (taşımacılık ağı şirketi sürücüsü dâhil) Üçüncü Şahıs Sağlayıcıyı içeren kazanın da söz konusu olabileceği herhangi bir şikâyet, tartışma veya anlaşmazlık durumunda, bu tür bilgiler ya da veriler şikayetin, tartışmanın ya da anlaşmazlığın çözülebilmesi için gerekliyse gerekli bilgileri bir hasar işlemcisine veya sigorta verene sağlayabilir.

2. Hizmetler

Hizmetler, aTaksi ve bazı aTaksi 'e bağlı kurumlar (“Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar”) arasındaki sözleşme altında, bağımsız üçüncü şahıs taşımacılık sağlayıcıları ve bağımsız üçüncü şahıs lojistik sağlayıcılarıyla taşımacılık ve/veya lojistik hizmetleri ayarlamak ve planlamak için, kullanıcıların Hizmetler'in (her biri “Uygulama” olarak anılır) bir parçası olarak sağlanan aTaksi 'in mobil uygulamalarına veya internet sayfalarına erişmesini sağlayan bir teknoloji platformu oluşturur. aTaksi aksi durumu sizinle yaptığı bir yazılı sözleşmeyle kabul etmezse Hizmetler, sadece sizin kişisel kullanımınıza sunulur ve ticari amaçla kullanılamaz. aTaksi 'IN TAŞIMACILIK VEYA LOJİSTİK HİZMETİ SAĞLAMADIĞINI YA DA TAŞIMACI OLARAK GÖREV YAPMADIĞINI VE TÜM BU TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİN aTaksi 'İN VEYA HERHANGİ BİR BAĞLI KURUMUN ÇALIŞANI OLMAYAN BAĞIMSIZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFLARCA SAĞLANDIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

Lisans.

İşbu Hükümleri kabulünüze bağlı olarak aTaksi size aşağıdaki amaçlarla sınırlı, özel olmayan, alt lisansı verilemez, geri alınabilir, devredilemez bir lisans sağlar: (a) sadece Hizmetlerden faydalanma amacıyla kullandığınız kişisel cihazınızda Uygulamalara erişim ve kullanım; (b) Hizmetler aracılığıyla mevcut kılınan içerik, bilgi ve ilgili malzemelere sadece kişisel, ticari olmayan erişim ve kullanım amacıyla. Burada açıkça belirtilmeyen haklar aTaksi 'de ve aTaksi 'nin lisans verdiği distribütör ve bayi ağında saklıdır.

Kısıtlamalar.

Aşağıdakilere izin verilmez: (a) hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma; (b) aTaksi tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma; (c) yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma; (d) hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, eşleştirme veya çerçeveleme; (e) kazıma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma; (f) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

Hizmetlerin Sağlanması.

Hizmetlerin herhangi bir kısmının, “aTaksi,” olarak anılan taşımacılık markaları dâhil, aTaksi 'in taşımacılık ve lojistikle ilgili çeşitli markaları veya talep seçenekleri altında mevcut kılınabileceğini kabul etmektesiniz. Aşağıdaki durumlarda da Hizmetlerin, bu markalara ve talep seçeneklerine mevcut kılınabileceğini kabul etmektesiniz: (a) bazı aTaksi iştirakleri ve bağlı kuruluşlar; (b) taşımacılık ağı şirketi sürücüleri, taşımacılık sözleşmesi iznine veya benzer taşımacılık izinlerine, yetkilerine ya da lisanslarına sahip olanlar dâhil bağımsız Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar.

Üçüncü Şahıs Hizmetleri ve İçerik.

Hizmetler, (reklam dâhil) aTaksi 'in kontrolünde olmayan üçüncü şahıs hizmetleri ve içeriğiyle ilgili olarak mevcut kılınabilir veya erişim sağlanabilir. Farklı kullanım hükümlerinin ve gizlilik politikalarının, üçüncü şahıs hizmetleri ve içeriğini kullanmanız durumunda da geçerli olduğunu kabul etmektesiniz. aTaksi bu tür üçüncü şahıs hizmetlerini ve içeriğini desteklemez ve hiçbir şekilde üçüncü şahıs sağlayıcılarının ürünlerinden veya hizmetlerinden sorumlu ya da yükümlü tutulamaz. Hizmetlere Apple iOS, Android, Microsoft Windows tarafından geliştirilen Uygulamaları ya da Blackberry mobil cihazlarını kullanarak erişirseniz Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation veya BlackBerry Limited ve/veya uluslararası bağlı kuruluşları da bu sözleşmede üçüncü şahıs hak sahipleri olur. Bu üçüncü şahıs hak sahipleri, bu sözleşmede taraf değildir ve herhangi bir şekilde Hizmetlerin sağlanmasından veya desteklenmesinden sorumlu tutulamazlar. Bu cihazları kullanarak Hizmetlere erişiminiz üçüncü taraf hak sahibinin hizmet hükümlerinde belirtilen hükümlere tabidir.

Mülkiyet.

Hizmetler ve belirtilen haklar aTaksi 'in veya aTaksi 'e lisans verenlerin mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Ne bu Hükümler ne de sizin Hizmet kullanımınız size aşağıdaki hakları sağlamaz veya vermez: (a) yukarıda belirtilen sınırlı lisans dışında aTaksi Hizmetleri ile ilgili haklar; (b) aTaksi 'in veya lisans verenlerinin şirket adlarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını, marka adlarını ya da hizmet markalarını kullanma veya referans gösterme hakkı.

3. Hizmetleri Kullanımınız

Kullanıcı Hesapları.

Hizmetlerden birçok açıdan yararlanmak için etkin bir kişisel kullanıcı Hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve kullanmanız gereklidir. Bir Hesaba sahip olmak için en az 18 veya (18'den farklı ise) ülkenizdeki yargıya göre yasal olan yaşta olmalısınız. Hesap açarken aTaksi 'e en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir ödeme ortağı) yanı sıra adınız, adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı kişisel bilgiler vermeniz gerekmektedir. Hesabınızda doğru, tam ve güncel bilgiler olacağını kabul etmektesiniz. Geçersiz veya vadesi dolmuş bir ödeme şekli gibi doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamamanız Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın engellenmesiyle veya aTaksi 'in bu Sözleşmeyi feshetmesiyle sonuçlanabilir. Hesabınızda gerçekleşen tüm eylemlerden siz sorumlusunuz ve Hesabınızdaki kullanıcı adınızı ve şifrenizi her zaman güvenli ve gizli tutacağınızı kabul etmektesiniz. aTaksi tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece sadece bir Hesaba sahip olabilirsiniz.

Kullanıcı Gereklilikleri ve Davranışı.

Hizmet, 18 yaşın altındaki kişilerin kullanımına sunulmaz. Hesabınızı kullanmaları için üçüncü şahıslara yetki veremezsiniz ve tarafınızca eşlik edilmediği sürece 18 yaş altındakilerin Üçüncü Şahıs Sağlayıcılardan taşımacılık veya lojistik hizmeti almasına izin veremezsiniz. Başka şahıslara ve kurumlara Hesabınızı atayamaz veya devredemezsiniz. Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm kanunlara uyacağınızı kabul etmektesiniz ve Hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanabilirsiniz (örnek, yasal olmayan ve tehlikeli maddelerin taşınmaması). Hizmetleri kullanırken Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar ‘da veya diğer şahıslarda rahatsızlığa, kızgınlığa, uygunsuz durumlara veya mal zararına sebep olamazsınız. Bazı durumlarda Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız için kimlik doğrulaması sorulabilir. Kimlik kanıtı göstermeyi reddetmeniz durumunda Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın engellenebileceğini kabul etmektesiniz.

Mesaj Gönderme.

Bir Hesap oluşturunca Hizmetlerin, Hizmetleri kullanmanızın normal bir iş faaliyeti parçası olarak size bilgilendirme mesajı (SMS) gönderebileceğini kabul etmektesiniz. destek@a-taksi.com adresine, mesajları aldığınız mobil cihazın telefon numarasıyla birlikte artık bu tür mesajları almak istemediğinizi belirten bir e-posta göndererek her zaman aTaksi 'in metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçebilirsiniz. Metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçmenizin Hizmetleri kullanımınızı etkileyebileceğini kabul etmektesiniz.

Promosyon Kodları.

aTaksi, kendi takdirine bağlı olarak, Hesap kredisi, Hizmetlerle ve/veya Üçüncü Şahıs Sağlayıcıların hizmetleriyle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve aTaksi 'in her biri için koşacağı ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodlar”) oluşturabilir. Promosyon Kodlar: (a) planlanan kişiler için ve planlanan amaçlarla yasalara uygun şekilde kullanılmalıdır; (b) aTaksi tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez veya (kamu belgelerinde yayınlama veya başka bir şekilde) kamuya açık hâle getirilemez; (c) aTaksi tarafından aTaksi 'in herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir; (d) aTaksi 'in her bir Promosyon Kod için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir; (e) nakit yerine geçmez; (f) kullanımınızdan önce süresi dolabilir. aTaksi, Promosyon Kodun kullanımının veya para yerine geçmesinin hatalı, düzmece, yasadışı veya yürürlükteki Promosyon Kodu şartlarını ya da işbu Hükümleri ihlâl edecek şekilde olduğuna karar vermesi durumunda, tarafınızca ya da başka bir şahıs tarafından Promosyon Kodların kullanımıyla elde edilen kredileri ve diğer özellikleri veya ayrıcalıkları kısıtlama veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının Sağladığı İçerik.

aTaksi, kendi takdirine bağlı olarak, zaman zaman Hizmetlerle ilgili yorum ve geribildirim, destek isteklerinin kabulüyle rekabet ve promosyon girişlerinin teslimi dâhil metin, ses ve/veya görüntü şeklindeki içerik ve bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) Hizmetler aracılığıyla sunmanıza, yüklemenize, yayınlamanıza ya da aTaksi'ye sağlamanıza izin verebilir. Tarafınızca sağlanan Kullanıcı İçeriği size aittir. Ancak aTaksi ’ye Kullanıcı İçeriği sağlayarak aTaksi 'ye alt lisans verme, kullanma, kopyalama, değiştirme, ikincil ürünler oluşturma, dağıtma, kamuya açma, kamu önünde uygulamayla tüm biçimlerde ve (Hizmetlerle, aTaksi 'in işiyle, üçüncü şahısların iş alanlarıyla ve hizmetleriyle ilgili) bilinen tüm dağıtım kanallarında size bildirmeden ve izninizi almadan, size, başka şahıslara veya kuruluşlara ödeme yapmaksızın her şekilde kullanma hakkıyla birlikte dünya çapında, süresiz, geri alınamaz, devredilebilir, telifsiz lisans vermektesiniz.

Aşağıdaki maddeleri beyan ve garanti etmektesiniz: (a) Tüm Kullanıcı İçeriğinin tek ve yegâne sahibi olduğunuzu veya yukarıda belirtildiği şekilde aTaksi 'ye Kullanıcı İçeriğinin lisansını vermek için gerekli tüm haklara, lisanlara, izinlere ve feragatlere sahip olduğunuzu; (b) Ne Kullanıcı İçeriğini kullanmanız, sunmanız, yüklemeniz, yayımlamanız veya herhangi bir şekilde mevcut kılmanız ne de aTaksi 'in izin verildiği şekilde Kullanıcı İçeriğini kullanmasının üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakkını, mülkiyet hakkını, kamusallık veya gizlilik hakkını ihlâl etmeyeceğini, uygunsuz kılmayacağını veya yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin ihlâliyle sonuçlanmayacağını.

İftira niteliğinde, karalayıcı, nefret dolu, şiddet içeren, müstehcen, pornografik, kanundışı veya herhangi bir şekilde saldırgan Kullanıcı İçeriği vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz. aTaksi, kendi takdirine bağlı olarak, bu tür bilgilerin kanun tarafından korunup korunmayacağına karar verir. aTaksi, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, size bildirmeden Kullanıcı İçeriğini inceleyebilir, gözlemleyebilir veya kaldırabilir ancak bunu yapmakla yükümlü değildir.

Ağ Erişimi ve Cihazlar.

Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişirseniz veya Hizmetleri kullanırsanız mobil ağ veriniz kullanılabilir, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabilir. Hizmetlerin ve Uygulamaların erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. aTaksi, Hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetler, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabilir.

4. Ödeme

Üçüncü Şahıs Sağlayıcılardan aldığınız hizmetler ve mallar için Hizmet kullanımınızın ücretlendirilebileceğini kabul etmektesiniz (“Ücretler”). Hizmetleri kullanımınızla elde ettiğiniz hizmetleri veya malları aldıktan sonra aTaksi, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘nın limitet ödeme tahsilatı temsilcisi gibi, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı adına uygulanan ücretleri ödemenize olanak sağlayacaktır. Ücretlerin bu şekilde ödenmesi, tarafınızca Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘ya doğrudan yapılan ödemeyle aynı sayılacaktır. Ücretlere, kanun gerektirdiği uygulanabilir vergiler dâhil olacaktır. Tarafınızca ödenen ücretler, aTaksi aksini belirtmedikçe nihaidir ve geri ödenmez. Üçüncü Şahıs Sağlayıcıdan hizmetleri ve malları aldığınız sırada, aldığınız hizmetler ve mallar için daha düşük ücret talep etme hakkınız saklıdır. aTaksi, belirli bir hizmet veya mal için Üçüncü Şahıs Sağlayıcıdan gelen Ücret değişikliği taleplerini yanıtlayacaktır.

Tüm Ücretler derhal ödenmelidir ve ödeme Hesabınızda belirtilmiş tercih edilen ödeme şekli kullanılarak aTaksi tarafından hizmet bedeli sağlanacak ve sonrasında aTaksi, faturayı ve/veya seyahat bilgi fişini e-posta yoluyla iletecektir. Birincil Hesap ödeme şekliniz süresi dolmuş, geçersiz veya başka bir nedenle kabul edilmezse aTaksi 'in Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘nın limitet ödeme tahsilatı temsilcisi olarak varsa Hesabınızdaki ikinci ödeme şeklini kullanacağını kabul etmektesiniz.

Siz ile aTaksi arasında, aTaksi kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerin kullanımıyla elde edilen hizmetlerin ve malların tümünü veya bir kısmını ücretlendirme, ücreti kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı coğrafik bölgelerde, fazla talep olduğu zamanlarda Ücretlerin büyük oranda artabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Hesabınızda uygulanan Ücretlerden veya miktarlarından haberiniz olup olmamasına bakılmaksızın, sizin sorumlu olacağınız koşuluyla aTaksi sizi uygulanabilir Ücretlerden haberdar etmek için ciddi bir çaba gösterecektir. aTaksi zaman zaman bazı kullanıcılara, Hizmetlerin kullanımıyla elde edilen aynı ya da benzer hizmet veya mallar için farklı fiyat miktarı belirten promosyon teklifleri ve indirimleri sunabilir. Bu promosyon teklifleri ve indirimleri size sağlanmadıysa Hizmetleri kullanımınızla ve size uygulanan Ücretlerle ilgisi yoktur. Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘nın varış zamanından önce herhangi bir zamanda, Üçüncü Şahıs Sağlayıcıdan hizmet veya mal alma isteğinizi iptal edebilirsiniz ancak bu durumda, iptal etme bedeli uygulanır.

Bu ödeme yapısı, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘nın sağladığı hizmetlerin ve malların bedelini tamamen karşılamasını amaçlar. Uygulama ile talep edilen taksi taşımacılık hizmetleri dışında aTaksi, ödemenizin hiçbir kısmını Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘ya bahşiş veya ikramiye olarak vermez. aTaksi 'in (aTaksi 'in web sayfasında, Uygulama ‘da veya aTaksi 'in pazarlama araçlarında) bahşişle ilgili yaptığı 'isteğe bağlı', 'gerekli değildir' ve/veya sağlanan hizmetlere ya da mallara yaptığınız ödemelere 'dahildir' ifadelerinin amacı hiçbir şekilde aTaksi 'in Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘ya yukarıda belirtilenden ayrı olarak ek miktarlar ödediğini öne sürmek değildir. Hizmet aracılığıyla elde edilen hizmetleri ve malları size sağlayan Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘ya bahşiş olarak ek ödeme yapmakta özgür olduğunuzu ancak buna zorunlu olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Bahşiş verme isteğe bağlıdır. Hizmet aracılığıyla elde edilen hizmetleri ve malları aldıktan sonra, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı hakkında deneyiminizi puanlama ve geribildirim bırakma şansınız olacaktır.

Tamir veya Temizlik Bedeli.

Hesabınızın altında Hizmetin kullanımından doğan Üçüncü Şahıs Sağlayıcı araçlarına ve malına normal yıpranma ve aşınmayla kirlenmenin ötesinde verilen hasarın ya da gerekli temizliğin bedelinden siz sorumlu olacaksınız (“Tamir veya Temizlik”). Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘nın Tamir veya Temizlik ihtiyacı rapor etmesi ve bu Tamir veya Temizlik isteğini aTaksi 'in, makul takdirine bağlı olarak, onaylaması durumunda aTaksi, bu Tamir ve Temizliğin makul bir fiyat olarak Üçüncü Şahıs Sağlayıcı adına ödenmesine Hesabınızda belirtilen ödeme şeklinizi kullanarak olanak sağlama hakkını saklı tutar. Bu tür miktarlar aTaksi tarafından ilgili Üçüncü Şahıs Sağlayıcı ‘ya aktarılır ve geri ödenmez.

5. Feragatler; Sorumluluğun Sınırlanması; Teminat.

FERAGAT.

HİZMETLER BU ŞEKİLDE VE OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. aTaksi İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK GÜVENCELERİ DÂHİL, BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLAN VE İHLALE SEBEP OLMAYAN BU HÜKÜMLERDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN AÇIK, İMA EDİLEN VEYA KANUNİ TÜM İFADELERİ VE İZİNLERİ REDDEDER. aTaksi AYRICA, HİZMETLERİN KULLANIMIYLA ELDE EDİLEN HİZMETİN, HERHANGİ BİR HİZMETİN VEYA MALIN GÜVENİLİRLİĞİNİ, DAKİKLİĞİNİ, KALİTESİNİ, UYGUNLUĞUNU VEYA MEVCUDİYETİNİ YA DA HİZMETİN KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINI İFADE ETMEZ, KEFİL OLMAZ YA DA GARANTİ ETMEZ. aTaksi, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICILARIN KALİTESİNİ, UYGUNLUĞUNU, GÜVENLİĞİNİ VEYA YETENEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. HİZMETLERİ VEYA ONLARLA BAĞLANTILI OLARAK TALEP EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMETİ YA DA MALI KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI.

aTaksi BU TÜR HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE HİZMETLERİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNUN SONUCU OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KİŞİSEL YARALANMA VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. aTaksi BU TÜR HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASARDAN, YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ: (a) HİZMETLERİ KULLANIMINIZ, HİZMETLERLE ALÂKANIZ YA DA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİN VEYA KULLANIMINIZIN AKSAMASI; (b) SİZİNLE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEM YA DA İLİŞKİ. aTaksi 'İN MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN PERFORMANS GECİKMELERİNDEN YA DA BAŞARISIZLIKLARINDAN aTaksi YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. BAZI İSTEK MARKALARIYLA TALEP EDİLEN TAŞIMACILIK HİZMETLERİNİ VEREN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TAŞIMACILIK SAĞLAYICILARININ ORTAK ARAÇ KULLANIMI VE KİŞİLER ARASI TAŞIMACILIK TEKLİF EDEBİLECEĞİNİ, AYRICA PROFESYONEL OLARAK LİSANSLI YA DA İZİNLİ OLMAYABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. HİÇBİR ŞEKİLDE aTaksi 'İN HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM HASAR, KAYIP VE HUKUKİ SEBEPLER İÇİN SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (100 ₺) YÜZ TÜRK LİRASINI GEÇEMEZ.

aTaksi HİZMETLERİNİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICILARDAN TAŞIMACILIK, MAL VEYA LOJİSTİK HİZMETLERİ TALEP ETMEK VE PLANLAMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ ANCAK aTaksi 'İN, İŞBU HÜKÜMLERDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICILAR TARAFINDAN VERİLEN TAŞIMACILIK, MAL VEYA LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇİN SİZE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BÖLÜM 5'TEKİ SINIRLAMALAR VE FERAGAT, BİR MÜŞTERİ OLARAK, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNEN HARİÇ TUTULAMAYAN HAKLARINIZI DEĞİŞTİRMEYİ VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KISITLAMAYI AMAÇLAMAZ.

Teminat.

Aşağıdakilerden kaynaklanan veya onlarla ilgili olan iddiaların, taleplerin, kayıpların, yükümlülüklerin ve (avukat masrafları dâhil) harcamaların her birinden aTaksi, yetkililerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine zarar gelmeyeceğini temin etmektesiniz: (a) Hizmetlerin kullanımıyla elde edilen Hizmetler veya mallar; (b) işbu Hükümlerin herhangi birinin çiğnenmesi veya ihlali; (c) aTaksi 'in Kullanıcı İçeriğini kullanması; (d) Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar dâhil herhangi bir üçüncü şahsın haklarının ihlâli.

6. Uygulanacak Hukuk; Tahkim.

Bu Hükümlerde aksi belirlenmediği takdirde bu Hükümler kanunlar ihtilafına dair kurallar hariç olmak üzere münhasır şekilde Türkiye yasalarına tabidir. 1980 tarihli, Malların Uluslararası Satışına dair Viyana Sözleşmesi (CIGS) geçerli değildir. Bu Hükümlerin geçerliliği, yapısı ve uygulanabilirliği dâhil olmak üzere, ondan veya geniş anlamda onunla bağlantılı ya da ilişkili bir şekilde ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, uyuşmazlık veya ihtilaf (“Anlaşmazlık”) öncelikle zorunlu olarak Uluslararası Ticaret Odası Arabuluculuk Kuralları (“ICC Arabuluculuk Kuralları”) kapsamında arabuluculuk sürecine tevdi edilir. Adı geçen ihtilafın, belirtilen ICC Aracılık Kuralları kapsamında, İhtilafların Barış Yoluyla Halli isteğinin ibraz edilmesinden itibaren 60 gün içinde halledilmelidir.